Wrzesień 2020 r.

Tematy kompleksowe na miesiąc wrzesień:
1. Wakacyjne wspomnienia z Rodziną Treflików
2. Nasze przedszkole
3. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem
4. Jesień w parku i w lesie
5. Jesień w sadzie

We wrześniu dzieci 4-5-6 letnie będą:
- zapoznawać się oraz utrwalać zasady bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu,
- wypowiadać się pełnymi zdaniami na temat wakacji,
- poznawać Rodzinę Treflików,
- poznawać przedszkole, sale zabaw i ogród przedszkolny,
- zapoznawać się z kodeksem przedszkolaka- wdrażać się do przestrzegania przyjętych zasad w grupie,
- poznawać kolegów i koleżanki z grupy oraz nauczycieli,
- poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
- przypominać sobie numery alarmowe,
- poznawać kilka znaków drogowych i sygnalizator świetlny,
- rozwijać aktywne postawy prozdrowotne- udział w zabawach ruchowych, gimnastyce porannej, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach w ogrodzie przedszkolnym,
- kształtować postawy dbałości o higienę ciała- częste mycie rąk, twarzy, mycie zębów po śniadaniu, dbałość o ubranka,
- pogłębiać wiadomości o charakterystycznych cechach pory roku- jesieni,
- rozpoznawać różne rodzaje drzew, ich liście oraz owoce,
- poznawać owoce krajowe oraz egzotyczne.

Dzieci 6 letnie we wrześniu będą:
- utrwalać prawidłowy chwyt pisarski,
- rozwijać sprawności grafomotoryczne,
- posługiwać się nożyczkami,
- pisać po śladzie,
- rozwijać słuch fonematyczny,
- wybrzmiewać pierwszą głoskę w wyrazach,
- dzielić wyrazy na sylaby,
- poznawać liczby i cyfry 1 i 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
- dokonywać analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych,
- poznawać literę „o, O” pisaną i drukowaną.

♬ ♪ ♩ ♫ ♪ Piosenka września ♪ ♫ ♩ ♪♬

”Wesołe przedszkole”
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Ref: Wesołe, wesołe przedszkole,
zatańczmy więc razem w kole.
Przygodo wyruszaj z nami,
wraz z Treflikami.

1.Wszystkie dzieci i Trefliki
tańczą z nami taka tiki.
Wyginają się na boki,
znają tańca tego kroki.
Taka tiki, taka, tiki szalała
i zabawa trwa. /x2

2.Nie bądź smutny nie bój żaby
ruszaj z nami do zabawy.
Weź pokonaj ranne trudy,
bo w przedszkolu nie ma nudy.
Taka tiki, taka, tiki szalała
i zabawa trwa.ツ Wierszyk wrześniaツ

Bawimy się zabawkami
z Treflinką i kolegami.
Bo to bardzo ważna sprawa,
zgodna, wesoła i wspólna zabawa.
Normy i zasady prawie wszystkie znamy,
Kodeks Przedszkolaka dzisiaj ustalamy.
Dzieci muszą wiedzieć, jakie są zasady,
by wspólnie się bawić bez kłótni i zwady.

Przedszkolowo.pl logo