GRUPA 5-6 LATKÓW

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została opracowana dla zapewnienia właściwego poziomu wychowania przedszkolnego realizowanego w tak zróżnicowanych placówkach oświatowych.
Przedszkolowo.pl logo