Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 19

DZIECI 3-4 LETNIE:

8:00-8:15 Zestaw ćwiczeń porannych, przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, higieniczne;

8:15-8:45 Śniadanie;

8:45-11:15 Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci, prace organizacyjne, porządkowo-gospodarcze, zajęcia edukacyjne inspirowane i prowadzone przez nauczyciela z uwzględnieniem rożnej aktywności dzieci: słownej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej;
Zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, logopedia, psycholog;
Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, ogrodnicze, spacery, zabawy integrujące grupę.

11:15-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe, obiad

12:00-13:30 Odpoczynek, słuchanie bajek, czynności samoobsługowe;

13:30-14:00 Czynności higieniczno-porządkowe i podwieczorek;

14:00-15:00 Zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci, zabawy wg własnych zainteresowań, zajęcia indywidualne, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
DZIECI 5-6 LETNIE:

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, praca indywidualna, praca
w małych zespołach;

8:00-8:15 Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, higieniczne,
organizacyjne);

8:15-8:45 Śniadanie;

8:45-11:15 Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci,
prace organizacyjne, porządkowe-gospodarcze, zabawy integrujące grupę,
zajęcia edukacyjne, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela z
uwzględnieniem różnej aktywności dzieci: słownej, muzycznej,
plastycznej, technicznej, ruchowej,
zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna,
pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze,
spacery;

11:15-11:30 Szatnia, zabiegi higieniczne, udział dyżurnych w przygotowaniu do
obiadu;

11:30-12:00 Obiad;

12:00-13:30 Odpoczynek, zajęcia ciche,zajęcia dodatkowe: religia, pobyt na świeżym
powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, spacery;

13:30-14:00 Zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, podwieczorek;

14:00-16:30 Rozchodzenie się dzieci, zabawy według własnych zainteresowań,
zajęcia indywidualne, korekcyjno-kompensacyjne,
pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe.Przedszkolowo.pl logo